Stap 1: Beschikbaarheid


Van:

Tot:


Bustype:


9-persoonsbus »


Verhuisbus niet meer beschikbaar!

Eigen Risico pakketten


Maak uw keuze uit een van onze Eigen Risico pakketten voor de 9-persoonsbussen:

Eigen Risico opties: Eigen Risico A
€29,50 per huurdag
Eigen Risico B
€16,95 per huurdag
Eigen Risico C
Standaard HOOG
Borg per bus €150,- €200,- €250,-
WA-verzekering Eigen risico €250,- Eigen risico €350,- Eigen risico €900,-
Inzittendenverzekering
ANWB Europa Service

Maak uw keuze uit een van onze Eigen Risico pakketten voor de Verhuisbus:

Eigen Risico opties: Eigen Risico A
€29,50 per huurdag
Eigen Risico B
€16,95 per huurdag
Eigen Risico C
Standaard HOOG
Borg per bus €150,- €200,- €250,-
WA-verzekering Eigen risico €250,- Eigen risico €350,- Eigen risico €900,-
Inzittendenverzekering
ANWB Europa Service

WA-verzekering: aansprakelijkheidsverzekering voor schade door schuld aan voorwerpen en personen anders dan het gehuurde voertuig en meerijdende personen tijdens de huurperiode met het hierboven genoemde eigen risico per gebeurtenis. Dekking materiële schade tot €2,5 milj en voor schade aan personen tot €6 milj.

Inzittendenverzekering: aansprakelijkheidsverzekering voor schade door schuld aan personen die meerijden in de 9-persoonsbussen tijdens de huurperiode. Dekking bij overlijden tot €12.500 en bij blijvende invaliditeit tot €25.000.

ANWB Europa Service: voertuighulp, personenhulp en vervangend vervoer in binnen- en buitenland. Op vervangend vervoer kan alleen aanspraak worden gemaakt als het onmogelijk is om verder te rijden met het voertuig en deze niet binnen 48uur gerepareerd kan worden.

Banden- en ruitendekking: financiële schadeloosstelling voor schade aan banden en ruiten tijdens de huurperiode voor het bedrag hoger dan het eigen risico (geldt per gebeurtenis).

Beperkt cascodekking: financiële schadeloosstelling voor schade door schuld aan de bus en bijbehorende eigendommen tijdens de huurperiode voor het bedrag hoger dan het eigen risico (geldt per gebeurtenis).

Bovenstaande is een samenvatting van bepalingen uit onze algemene voorwaarden, deze is in iedere situatie leidend, aan de samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Per 13 maart 2016